Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web https://55fifa.bet. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Điều khoản sử dụng

Sử dụng Trang web: Trang web này được cung cấp cho mục đích cung cấp thông tin về tin tức thể thao, bóng đá trực tuyến và các thông tin liên quan khác. Bạn đồng ý sử dụng trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng Trang web mà không tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành là không được chấp nhận và có thể bị xem là vi phạm điều khoản sử dụng.

Thông tin cá nhân: Khi sử dụng trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Tuân thủ quy định: Bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp và quyền sở hữu trí tuệ liên quan khi sử dụng trang web này. Bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, hoặc quyền của bên thứ ba nào khác đều bị cấm.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền: Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, logo, biểu trưng và các tài liệu khác, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi. Mọi việc sử dụng, sao chép, phân phối, hoặc tái sử dụng nội dung trên trang web này phải tuân thủ các quy định về bản quyền và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bên thứ ba.

Thương hiệu: Các tên thương hiệu, logo và biểu trưng được sử dụng trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi. Bất kỳ việc sử dụng, sao chép hoặc phân phối các tên thương hiệu, logo và biểu trưng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm

Trách nhiệm của bạn: Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và đảm bảo rằng hoạt động của bạn không gây hại đến trang web hoặc các bên thứ ba. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn, gây hại hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của trang web.

Miễn trừ trách nhiệm: Trang web này cung cấp các thông tin và nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ thiệt hại phát sinh khác do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc hành vi của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba được thực hiện theo ý riêng và có thể chịu các điều khoản sử dụng riêng của các trang web đó.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là thích hợp. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào về điều khoản, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản mới.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và có thể có rủi ro. Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và giữ bí mật mật khẩu và thông tin đăng nhập của mình.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập và sử dụng trang web này mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc luật pháp hiện hành.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về các điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Xin lưu ý rằng các điều khoản sử dụng này chỉ có bản quyền tại thời điểm viết và có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo trước. Để đảm bảo bạn luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện tại, hãy kiểm tra điều khoản sử dụng này định kỳ.

Điều khoản bổ sung

Toàn bộ thỏa thuận: Các điều khoản sử dụng này cùng với Chính sách Bảo mật và bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào mà bạn có thể ký kết với chúng tôi đại diện cho hiểu biết hoàn chỉnh và đầy đủ về việc sử dụng trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, liên quan đến việc sử dụng trang web.

Khả năng chấp nhận: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn khẳng định rằng bạn đã đủ tuổi và có khả năng pháp lý để tuân thủ các điều khoản sử dụng này và thực hiện các hành động theo đúng quy định.

Phân chia: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này được xem là không hiệu lực hoặc không thể thực hiện, thì sự không hiệu lực hoặc không thể thực hiện đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực hiện của các điều khoản khác.

Quyền áp dụng: Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ thuộc thẩm quyền của các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web https://55fifa.bet. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này sẽ được coi là sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã quy định.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web 55FIFA và hy vọng rằng bạn sẽ có trải nghiệm thú vị và hữu ích trên trang web của chúng tôi!