Tiếng Anh lớp 12 | Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 hay nhất

Đánh giá bài viết

Soạn anh 12

Unit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Listen and repeat

Bài nghe:

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. My grandmother is very interested in history. (Bà tôi rất quan tâm đến lịch sử.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. (Có rất nhiều lâu đài cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. (Tôi thấy một người giao thư đẹp trai bước vào khu vườn.)

4. My family paid a visit to that castle two years ago. (Gia đình tôi đã đến thăm lâu đài cách đây hai năm.)

5. The meal was awful this evening. (Bữa ăn tối nay rất tệ.)

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động từ nào trong số động từ sau có thể có một tân ngữ (túc từ), và động từ nào không?)

– Các động từ có thể có tân ngữ hay còn gọi là ngoại động từ (Transitive Verb), chúng là:

sleep (có đủ giường cho một số người)

read, write, meet, help

grow (trồng)

climb (leo lên)

rain (đổ, trút)

– Các động từ không thể có tân ngữ hay còn gọi là nội động từ (Intransitive Verb), chúng là:

sleep (ngủ)

arrive, lie, exist, occur

rain (mưa)

grow (mọc, lớn lên, phát triển)

climb (lên, lên cao)

Xem thêm:  Sáng Tạo Những Bộ Ảnh Tết Với 8 Concept Chụp Ảnh Tết Đẹp Hot

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Đánh dấu cột bên phải.)

Gợi ý:

1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice. (Chọn câu có tân ngữ (túc từ) và sau đó chuyển chúng sang dạng bị động.)

Gợi ý:

– Các câu có tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

– Chuyển sang dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the hotel.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn’t surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 khác:

 • Unit 12: Water Sports
 • A. Reading (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 1. Can you name the sport in the picture? 2. Where is it played? …

 • B. Speaking (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. Task 2. Work in pairs. Look at …

 • C. Listening (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played. While you listen. Task 1. Listen to a …

 • D. Writing (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentences …

 • E. Language Focus (trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? Exercise 2. Which verb in the following sentences …

Xem thêm:  'Hạ nhiệt' cơn sốt giá test nhanh COVID-19: Chỉ Bộ Y tế thôi không đủ!

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 năm 2021 – 2022 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 7:

 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà:
[X]