Thành phố Chí Linh – 10 dấu ấn nổi bật năm 2022

Đánh giá bài viết

Thành phố chí linh

TP Chí Linh hướng tới trở thành đô thị thông minh – sinh thái xanh – đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hoá, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương.

Năm 2022 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, phức tạp, khó lường; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của HĐND, UBND thành phố, cùng sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, thành phố Chí Linh đã đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” với những dấu ấn nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

01. Là đơn vị sớm nhất của tỉnh Hải Dương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040

Thành phố Chí Linh là đơn vị sớm nhất trong toàn tỉnh được Bộ Xây dựng thỏa thuận cho ý kiến, UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 – mở ra định hướng rõ nét về tổ chức không gian đô thị và tầm nhìn phát triển mới của Chí Linh.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung, không gian phát triển thành phố chia thành 3 vùng: Vùng I (vùng lõi) phát triển du lịch tâm linh sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn di sản văn hóa Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (quy mô 7.510 ha). Vùng II (vùng phía bắc quốc lộ 18) phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với nghỉ dưỡng (quy mô 10.132 ha). Vùng III (vùng phía nam quốc lộ 18) phát triển đô thị mới, dịch vụ thương mại và công nghiệp công nghệ cao (quy mô 10.650,72 ha).

Để thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2040, thành phố được định vị 5 mục tiêu hướng tới, đưa Chí Linh trở thành: Là đô thị thông minh – sinh thái xanh – đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hoá, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương; phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Là đô thị trung tâm khu vực phía bắc tỉnh Hải Dương; trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, văn hoá, khoa học và công nghệ, giáo dục, du lịch, dịch vụ; là đầu mối giao thông trong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng phía bắc tỉnh Hải Dương và vùng lân cận. Là trung tâm văn hoá, dịch vụ và du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, thương mại dịch vụ. Đến năm 2030 là Đô thị loại II, định hướng tiến tới Đô thị loại I trong hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương và Quốc gia. Có vị trí quan trọng về An ninh và Quốc phòng.

Cùng với 5 mục tiêu chiến lược trong kiến thiết tính chất, chức năng đô thị, 4 trụ cột phát triển kinh tế – xã hội đồng thời được định rõ, tạo thành sức bật cho phát triển nhanh và bền vững, đó là: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao chất lượng cao, du lịch tâm linh; Đô thị xanh – năng động, hiện đại gắn với phát triển dịch vụ tâm linh, sinh thái; Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với khai thác dưới tán rừng.

Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 và các Quy hoạch phân khu các phường, Quy hoạch chung xã Nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành, chính là kim chỉ nam dẫn hướng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố huy động nguồn lực, tận dụng thời cơ, biến tiềm năng, thế mạnh khác biệt, nổi trội và lợi thế cạnh tranh so sánh thành những nguồn lực thực sự, hiện thực hoá khát vọng “Kỳ tích Lục đầu giang” trên mảnh đất này.

Năm 2022, Chí Linh phát triển mới 13 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thành phố lên 31 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. (Trong ảnh: Sản phẩm na Bến Tắm (Chí Linh)).

02. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2022, thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt 15.431 tỷ 626 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2021. Giá trị sản xuất ngành nông- lâm- thủy sản đạt 2.711 tỷ 883 triệu đồng, tăng 6,1% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.191 tỷ 213 triệu đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 1.099 tỷ 850 triệu đồng, vượt 112% so với dự toán tỉnh giao, vượt 3,7% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn vốn huy động và dư nợ tăng trưởng cao. Hoạt động các ngành thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh. Phát triển mới 13 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thành phố lên 31 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, tạo sức bật mới cho các sản vật mang lợi thế của Chí Linh.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý đô thị, trật tự xây dựng được siết chặt, khẳng định tính hiệu quả cao, đưa diện mạo thành phố phát triển thêm những bước tiến mới. Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đạt thêm nhiều kết quả rõ nét, gắn xây dựng Nông thôn mới với hoàn thiện tiêu chí phát triển đô thị. Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, phát triển liên kết vùng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Xem thêm:  Polymer Là Gì? Những Mặt Tích Cực Và Tiêu Cực Của Polymer

03. Quyết liệt thực hiện công tác GPMB các dự án, công trình trọng điểm và thu hút đầu tư

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án lớn, trọng điểm của thành phố; công tác vận động Nhân dân hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông, công trình phúc lợi được quyết liệt triển khai, với cách làm khoa học, bài bản, sáng tạo, hiệu quả. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và các tổ giúp việc đã nỗ lực chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận, công tác tuyên truyền để tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, trong năm 2022, thành phố đã bố trí và huy động nhiều nguồn lực để đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, trường học, phát triển hạ tầng số, đô thị thông minh, thiết chế văn hoá, Nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực phối hợp triển khai các dự án trọng điểm: đường vào di tích Kiếp Bạc; đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với tỉnh Bắc Giang; dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh,… mở ra cánh cửa giao thương và không gian đô thị mới. Hiện nay, Chí Linh đang tiếp tục là môi trường hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư vào nghiên cứu, khởi động các dự án động lực lớn.

Khu công nghiệp Cộng Hòa (TP. Chí Linh) được nhiều nhà đầu tư thứ cấp quan tâm nghiên cứu đầu tư sản xuất, kinh doanh.

04. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét

Cùng với tập trung làm tốt việc kiểm soát an toàn dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, năm 2022 tiếp tục đánh dấu những kết quả rõ nét trong lĩnh vự văn hóa – xã hội. Chí Linh là một trong những đơn vị sớm của tỉnh hoàn thành việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Chính phủ. Giải quyết việc làm mới cho 3.166 lao động (tăng 199,1% so với năm 2021); xuất khẩu lao động cho 612 người (tăng 304,5% so với năm 2021). Tổ chức tốt “Tuần đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, duy trì tốt việc hỗ trợ đời sống cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng nguồn lực riêng của thành phố… Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 1,0% (là địa phương thấp nhất trong toàn tỉnh). Đời sống Nhân dân đảm bảo ổn định, nhiều mặt được nâng lên.

Chất lượng giáo dục và đào tạo nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục – thể thao, thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ IX, năm 2022. Với thành tích 18 Huy chương vàng, 13 Huy chương bạc, 26 Huy chương đồng tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX, thành phố Chí Linh là đơn vị xếp thứ 2 toàn đoàn. Đây là kết quả đạt được cao nhất trong các kỳ tham dự Đại hội, khẳng định sức mạnh, tầm vóc mới của thể thao Chí Linh.

05. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội duy trì tốp đầu toàn tỉnh

Năm 2022, thành phố tiếp tục tập trung nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai, thực hiện tốt. Thành phố Chí Linh là đơn vị sớm trong toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cao trong việc thực hiện quy trình và phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, phù hợp với nguyện vọng cán bộ, đáp ứng thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết nạp 262 đảng viên mới (vượt 0,76% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, tăng 74,8% so với năm 2021); công tác kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp dân, hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp và đối thoại chuyên đề của đồng chí Bí thư Thành uỷ, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các xã, phường. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, kiện toàn.

Hoạt động của HĐND thành phố và cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả hơn. Tập trung nâng cao chất lượng kỳ họp gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành hệ thống họp thông minh phục vụ “kỳ họp không giấy tờ”, thực hiện phát thanh trực tiếp trên Đài phát thanh thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở toàn bộ chương trình kỳ họp, giúp cử tri và Nhân dân thành phố giám sát và nắm vững thông tin cần thiết. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và các xã, phường đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đúng luật, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xem thêm:  Cách tính đạo hàm bằng công thức hay, chi tiết - VietJack.com

Năm 2022 – hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong thành phố tiếp tục đánh dấu là năm có nhiều đổi mới, sát hơn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương; thể hiện được vai trò nòng cốt trong vận động sức mạnh, sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, tạo thêm sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Thành uỷ Chí Linh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh Hải Dương chỉ đạo tổ chức thành công “Tuần Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025” .

06. Đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy

Năm 2022, Thành uỷ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy, góp phần đưa nhanh Nghị quyết vào thực tiễn đời sống. Trong năm qua, Thành uỷ Chí Linh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình:

Thiết kế các trang đồ hoạ, xây dựng video clip phát hành trên nền tảng ứng dụng mạng xã hội và phương tiện tuyền thông để tăng cường tuyên truyền nội dung cốt lõi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát hành trang “Thông tin Tuyên giáo hằng tháng” dưới dạng đồ hoạ tuyên truyền trên các trang nhóm zalo, fanpge quản lý; làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội trong toàn thành phố, giúp cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp cận đầy đủ tình hình và các thông tin chính thống.

Tổ chức Hội nghị thông tin trực tuyến kết hợp với trực tiếp hằng tháng tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về tình hình của thành phố.

Biên soạn và phát hành cuốn sách “Các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025” làm cẩm nang phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

07. Là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo tổ chức đồng loạt mô hình “Tuần đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025” đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hiệu quả

Thành uỷ Chí Linh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh Hải Dương chỉ đạo tổ chức thành công “Tuần Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025” đồng loạt trong toàn Đảng bộ thành phố. Với tinh thần đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới, từ ngày 09/5 đến ngày 19/5/2022, hơn 400 Đại hội chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở được đồng loạt khai mạc và thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của Thành uỷ, tạo nên bầu không khí chính trị tích cực và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố.

Kết quả, các đại hội chi bộ đều bầu một lần đủ số lượng Ban chi uỷ, đảm bảo đúng cơ cấu, nhân sự được phê duyệt. Tại các chi bộ thôn, khu dân cư, các đồng chí trưởng thôn, khu dân cư đã tái đắc cử và trúng cử Bí thư Chi bộ lần đầu với số phiếu tập trung cao. Thành công của mô hình “Tuần đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025” là kết quả minh chứng rõ nét, khẳng định sự đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Thành uỷ và Đảng uỷ cơ sở; đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ, bài bản trong thực hiện quy trình nhân sự và chuẩn bị các nội dung đại hội của các cấp uỷ chi bộ trong toàn Đảng bộ thành phố.

08. Quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trên giao. Công tác huấn luyện cho lực lượng các binh chủng, dân quân tự vệ, dân quân cơ động, đảm bảo đúng đối tượng; quân số tham gia huấn luyện diễn tập đạt tỷ lệ cao. Tổ chức thành công diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Chỉ đạo tổ chức thành công 07 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã, phường và 01 phòng ban của UBND thành phố.

Xem thêm:  Mã SWIFT/BIC Code Ngân Hàng Vietcombank Các Chi nhánh 2023

Năm 2022, Công an thành phố đã nỗ lực, vượt khó hoàn thành và vượt cơ bản các chỉ tiêu được giao. Đảm bảo tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý giải quyết kịp thời các điểm mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ Nhân dân, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia. Không để hình thành băng, ổ nhóm hoạt động trên địa bàn. Phạm pháp hình sự giảm 41% so với năm 2021. Hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tổ chức làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” theo quy định.

Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (thành phố Chí Linh). (Ảnh: TTXVN)

09. Là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng TP Chí Linh xanh – sạch – đẹp” với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ XXIII; Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 và hướng tới chất lượng môi trường sống cao hơn của người dân Chí Linh và du khách về với Chí Linh, Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng thành phố Chí Linh xanh – sạch – đẹp”, đưa phong trào trở thành nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Bước đầu phong trào đã thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của các các lực lượng và toàn dân trong chung tay bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan đô thị, với các thông điệp hành động: “6 sạch; 3 đẹp; 3 không”

Thống nhất phương châm chỉ đạo: ngõ phố nào, đường xóm nào, vỉa hè nào, người dân nơi đó tự đăng ký đảm nhận giữ xanh – sạch – đẹp. Cùng việc giữ gìn xanh – sạch – đẹp thường xuyên trên mỗi ngõ, xóm, chương trình “Giờ vì thành phố xanh – sạch – đẹp” các ngày Chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hằng tháng đang dần trở thành hoạt động tự giác, trở thành Ngày hội đồng loạt các lực lượng thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường trên mỗi thôn, khu dân cư; mỗi xã, phường toàn thành phố.

10. Hoạt động du lịch được phục hồi và phát triển

Sau 02 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt – năm 2022, hoạt động du lịch thành phố Chí Linh được phục hồi và phát triển khá mạnh mẽ. Thành phố đã chỉ đạo, phối hợp, tổ chức nhiều giải pháp kích cầu hoạt động dịch vụ du lịch. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, liên kết phát triển du lịch; xây dựng không gian thực cảnh, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, miễn phí một số dịch vụ, hỗ trợ du khách về thăm quan, dâng hương, chiêm bái tại các di tích, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Công tác tu bổ di tích, chỉnh trang cảnh quan, tạo mới không gian xanh, điểm check-in ở các di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia gắn với phát triển du lịch được quan tâm đầu tư, tạo sức hấp dẫn cho du khách. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách được chú trọng. Các lễ hội mùa xuân, mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc, Lễ khai bút đầu xuân, lễ hội Đền Cao, Đền Sinh, Đền Hóa, các lễ nghi tưởng niệm danh nhân được tổ chức trang trọng. Năm 2022, thành phố Chí Linh đón gần 1 triệu lượt du khách về dâng hương, chiêm bái và trải nghiệm. Đây là số lượng du khách đến Chí Linh đạt cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2023

1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng trên 8,8%.

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trên 10,5%.

3. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 5,1%.

4. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 145 triệu đồng.

5. Thu ngân sách tăng trên 10% so với kế hoạch tỉnh giao.

6. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học, giáo dục THCS đạt mức độ 3.

7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33%.

8. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH/lực lượng lao động có việc làm đạt 45%; tỷ lệ tham gia BHYT/tổng dân số đạt 93%.

9. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều phấn đấu dưới 0,96%; hộ cận nghèo đa chiều dưới 1,15%.

10. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 10%; duy trì 100% trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

11. Duy trì 95% trở lên làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa.

12. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy, nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 98%.

13. Thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ Quân sự, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội.

[X]